Archipelschool De Sprong

Biggekerksestraat 2 4371 EZ Koudekerke

  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Rechtsachter een collega observeert de leerkracht om coaching te geven aan haar collega.
  • Schoolfoto van Archipelschool De Sprong
  • Ons gymlokaal ligt een paar honderd meter van de school.
  • We hebben twee schoolpleinen waar de kinderen kunnen spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Archipelschool De Sprong is een sfeervolle basisschool met ongeveer 100 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over vijf (combinatie)groepen. Wij werken met moderne lesmethoden en maken hierbij veel gebruik van de digitale mogelijkheden die deze methoden bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. Onze school kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Wij zetten ons in om een sfeer te creëren waarbij kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers zich thuis voelen. We hanteren didactische werkvormen en scheppen situaties waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

De kernwaarden van Archipel Scholen zijn: kindgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en samenwerkingsgericht. Wij als school stellen ons als doel een bijdrage te leveren aan het groeiproces van de kinderen. Dit doen we door ze onderwijs aan te bieden die erop gericht is om in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Archipelschool De Sprong is gehuisvest in een modern gebouw, waarin ook de buitenschoolse opvang een plek heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en respect
  • Bewegend leren
  • Talentontwikkeling
  • Gezonde school
  • Groen schoolplein

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal laat een lichte daling zien. Naast leerlingen uit Koudekerke komen er ook leerlingen uit de omliggende dorpen en wijken uit Middelburg en Vlissingen naar onze school.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen gebruiken wij een inschrijfformulier en een anamneseformulier. Deze vindt u op onze website. Voordat u uw kind aanmeldt op onze school, vindt er een gesprek en een rondleiding plaats met de directeur. Tijdens dit gesprek kunt u ook al uw vragen stellen. Nadat u uw kind aangemeld heeft, vindt er een gesprek plaats met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de groep en kunt u het aangeven als er specifieke zaken zijn waar wij rekening mee dienen te houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Archipelschool De Sprong werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle kinderen alle schooldagen van 08:30 tot 14:00 uur naar school gaan. De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas en zij gaan in de pauze ook naar buiten met de eigen leerkracht. Op deze manier zorgen we voor een zo rustig mogelijk verloop van de dag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven