Samenwerkingsschool MeerWaarde

Prinses Margrietstraat 2 2396 XD Koudekerk aan den Rijn

 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde
 • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde

Het team

Toelichting van de school

Het team van MeerWaarde is een gevarieerde groep professionals die zich inzetten voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen. Het team bestaat uit zowel ervaren leerkrachten als jonge starters, ondersteunend personeel, stagiaires en vrijwilligers, waardoor er een mooie mix ontstaat van verschillende perspectieven en expertise.

Ook hebben wij op MeerWaarde een aantal vakdocenten. De docent drama speelt een essentiële rol in het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Door middel van drama leren de leerlingen zichzelf te presenteren, zelfvertrouwen op te bouwen en zichzelf te durven zijn.

Daarnaast hebben wij ook een vakdocent beweging in het team. Deze docent biedt de kinderen een uitgedacht programma aan om hen te laten bewegen en te stimuleren tot een gezonde levensstijl. Onze vakdocent geeft aan alle groepen, dus ook de kleuters, bewegingsonderwijs. 

Ons team: 

Groep 1/2A: Marlies en Pien
Groep 1/2B: Esther en Wytske
Groep 3: Vera en Mary
Groep 4A: Dominique
Groep 4B: Vacature
Groep 5A: Wessel
Groep 5B: Kirsten en Joyce
Groep 6: Christine en Danielle
Groep 6/7: Zeynep en Martijn
Groep 7: Mike
Groep 8A: Anne
Groep 8B: Dion 

Directie: Eveline 
Intern begeleiders: Renée en Barbara
Leerkrachtondersteuners: Hanneke en Hilda
Onderwijsassistent: Maaike
Schoonmaak: Liz en Paulina
Conciërge: Mawiesja
Administratie: Daniëlle
Directieondersteuner: Bianca 

Vakdocent Beweging: Michiel
Vakdocent Drama: Anne 

Vrijwilligers: Jan, Cocky, Annabel en Sanneke. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SWS MeerWaarde is aangesloten bij de vervangingspool RTC-cella. Wanneer een leerkracht ziek is vragen wij een vervanger aan uit de pool. Door het lerarentekort is er niet altijd een vervanger beschikbaar en doorlopen wij verschillende stappen om de kinderen op te vangen. Lukt dit niet, zullen wij in uiterste nood vragen kinderen thuis te houden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school hebben we zowel enkele klassen als combinatiegroepen. In de kleuterbouw kiezen we bewust voor een combinatie van groepen 1 en 2. We geloven dat jonge kinderen kunnen leren van oudere kinderen en vice versa. Deze interactie tussen verschillende leeftijdsgroepen bevordert hun ontwikkeling en zorgt voor een dynamische leeromgeving. Voor de hogere groepen geven we de voorkeur aan enkele groepen, maar soms maken we ook de keuze om combinatiegroepen te vormen. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen en de beschikbare middelen. In situaties waarin aantallen dit niet toelaten, bieden combinatiegroepen de mogelijkheid om onderwijs op maat te bieden en differentiatie toe te passen, zodat elk kind de nodige ondersteuning en uitdaging krijgt.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons kleuteronderwijs is gebaseerd op spelend leren met zowel leerkracht gestuurde activiteiten als vrij spel. We gebruiken thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, waarbij we inspiratie halen uit bronnen zoals de Kleuteruniversiteit. Zo stimuleren we hun nieuwsgierigheid en creativiteit. Onze aanpak bevordert sociale interactie, probleemoplossende vaardigheden en zelfstandigheid. We creëren een stimulerende leeromgeving voor kleuters om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied, met als doel een levenslange liefde voor leren en een sterke basis voor de toekomst.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op basisschool MeerWaarde werken wij met een duidelijke, herkenbare structuur. De ochtend staat in het teken van de kernvakken (taal, rekenen, lezen en spelling). In de middagen komen creatieve vakken en zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) aan bod. 

Wij werken op onze school met de volgende methoden: 

 • Taal en spelling: Staal
 • Aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen 
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 • Rekenen/Wiskunde: Wereld in getallen 
 • Levensbeschouwing: Kleur op school
 • Engelse Taal: Groove.me en Take it easy
 • Sociaal en executieve functies: Breinhelden

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven