Samenwerkingsschool MeerWaarde

Prinses Margrietstraat 2 2396 XD Koudekerk aan den Rijn

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool MeerWaarde

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is van waarde en op onze school zijn we van meerwaarde voor elkaar. We leren en spelen samen. Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en naar de wereld. Want nieuwsgierigheid leidt tot leren en ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Ontwikkeling
  • Stevige basis
  • Kleinschaligheid
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

MeerWaarde is een basisschool die sinds 1 augustus is ontstaan uit de Rank en de Rijnschans. De kinderen zijn verdeeld over 2 locaties: 

Groep 1 t/m 3 op locatie Margrietstraat

Groep 4 t/m 8 op locatie Artesiaplantsoen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven