Curtevenne-Basisschool

Parklaan 3 1241 BG Kortenhoef

  • Schoolfoto van Curtevenne-Basisschool
  • Schoolfoto van Curtevenne-Basisschool
  • Schoolfoto van Curtevenne-Basisschool
  • Schoolfoto van Curtevenne-Basisschool
  • Schoolfoto van Curtevenne-Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Waarom kiezen voor de Curtevenne? 

Wij hebben een actueel onderwijsaanbod met o.a. Engels in alle groepen en gebruiken laptops;

We zijn een enthousiast team met veel deskundigheid (o.a. diverse masteropleidingen); 

Wij bieden een veilige sfeer zodat uw kind met plezier naar school gaat;

Wij vergroten de zelfstandigheid en samenwerkingsvaardigheden;

Wij vinden naast de verstandelijke ontwikkeling ook de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind belangrijk;

Wij bieden extra begeleiding voor zwakke leerlingen en uitdaging voor begaafde leerlingen;

We maken gebruik van vaardigheden en talenten van ouders en hebben fantastische festiviteiten.

We hebben een innovatiecentrum in onze school waar de kinderen en leerkrachten gebruik van maken (www.i-tp.nl)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN LEREN...
  • om talenten te ontwikkelen
  • Zelfstandigheid
  • Een plezierige...
  • en veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is sprake van krimp, omdat het totaal aantal pas geborenen in Kortenhoef de laatste jaren teruggelopen is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een aantal jaar geleden heeft de meerderheid van de ouders gekozen voor het vijfgelijke dagen model. Uit alle onderzoeken onder kinderen en ouders blijkt dat iedereen hier heel tevreden over is. Voor de kinderen, met name jonge kinderen is iedere dag nu hetzelfde en hebben zij een vast ritme. De kinderen hebben 's middags meer energie om op school aan het werk te gaan. Voor de ouders betekent het dat er iedere dag na schooltijd meer mogelijk is voor clubjes of activiteiten met de kinderen. Voor parttime werkende ouders betekent het meer vrijheid bij de keuze voor vrije dagen; het hoeven nu niet meer de woensdag en/of de vrijdag te zijn.Voor de kinderopvang betekent het meer tijd voor op ontwikkeling gerichte activiteiten. Kortom: Wij zijn een eigentijdse school die rekening houdt met maatschappelijke veranderingen!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven