Basisschool 't Keuningshöfke

Karel V Straat 45 6104 BR Koningsbosch

  • Schoolfoto van Basisschool 't Keuningshöfke
  • Schoolfoto van Basisschool 't Keuningshöfke

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen jaarlijks een vragenlijst af bij alle leerlingen in groep 6,7 en 8 om na te gaan in hoeverre kinderen zich prettig en veilig voelen op school, of ze zich gezien en gehoord voelen door de leerkracht en het idee hebben dat ze vanuit school voldoende worden ondersteund. Ook pestgedag is een vast onderdeel van deze vragenset.

?Kinderen geven onze school een heel mooi rapportcijfer van maar liefst een 8,7. Ze geven aan graag naar school te komen en met veel kinderen prettig samen te kunnen spelen en werken binnen en buiten school. De regels op school zijn voor hen helder. Pestgedrag en buitensluiten komt amper voor. Kinderen hebben het idee met hun vragen, zorgen, maar zeker ook problemen met de leerstof bij teamleden terecht te kunnen. Met de gegeven instructie en verkregen feedback kunnen leerlingen volgens eigen zeggen goed aan de slag. Waar nodig kunnen zij bij collega’s terecht. 

?We zijn trots op deze positieve feedback van onze leerlingen.???

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders waarderen onze school met een 8,3 Een resultaat om trots op te zijn. ?We zien dat de school een groei doormaakt t.o.v. de vorige afname.

Op verschillende vlakken krijgt de school een hoge waardering, waaronder de pedagogische aanpak en het contact tussen ouders en school. Fijn dat juist dit onderwerp zo’n positieve beoordeling krijgt, aangezien we de voorbije jaren ook juist hier onze aandacht op hebben gericht binnen de school.

Ouders schatten in dat onze leerkrachten veel weten over hun vak en de aanwezige kennis en vaardigheden goed inzetten om elk kind zo ver mogelijk te brengen in zijn ontwikkeling. Kinderen worden voldoende uitgedaagd, aldus ouders. 

Tot slot geven ouders aan dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van uw eigen kind en over de schoolontwikkeling.  ??

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven