Basisschool Op Avontuur

Sportstraat 3 1767 CD Kolhorn

 • Schoolfoto van Basisschool Op Avontuur
 • Fijne werkplekken in de middenruimte
 • 2x per week gym van een vakdocent van Sportservice Schagen
 • Kinderen kunnen in het bosje naast de school heerlijk spelen
 • Schoolfoto van Basisschool Op Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool Op Avontuur. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

OBS Op Avontuur hoort bij Stichting Surplus. De bestuurder van de stichting is Paul Moltmaker. 

Contactgegevens van de stichting:

 • www.stichtingsurplus.nl
 • Westerpark 164, 1742 BX Schagen
 • 0224 203040

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • welbevinden en betrokkenheid
 • meervoudige intelligentie
 • relatie en autonomie
 • pedagogisch tact
 • veiligheid en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 werken wij met 5 (combinatie)groepen:

 • groep 1/2
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5/6
 • groep 7/8

Op dit moment telt de school 109 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op school wordt gewerkt met een continurooster.

Om 8.20 gaat de school open en luidt de eerste bel. Om 8.30 uur luidt de tweede bel en begint de les.

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen met de leerkracht een broodje in de klas. De leerkracht gaat vervolgens met de kinderen naar buiten.

Om 14.00 uur is de school uit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan het welbevinden en de veiligheid van onze leerlingen. In een veilige omgeving kunnen kinderen pas echt tot leren komen. Daarbij hechten wij veel waarde aan de veilige driehoek: school- ouders - leerlingen. Wederzijds respect en elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zowel thuis al op school, vinden wij heel belangrijk. Wij zijn dan ook regelmatig in gesprek met kinderen en ouders.

Terug naar boven