Pastoor Middelkoopschool

Meridiaan 154 7891 EK Klazienaveen

  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool
  • Schoolfoto van Pastoor Middelkoopschool

In het kort

Toelichting van de school

Voor de Pastoor Middelkoop is een goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. Het is niet voor niets een belangrijk onderdeel van onze visie. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier!

Namens het team van RKBS Pastoor Middelkoop
José Schimmel, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vieren en identiteit
  • Talent en ambities
  • Burgerschap en duurzaamheid
  • Welzijn en leren
  • Samen en ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pastoor Middelkoop verzorgt in het schooljaar 2023/2024 het onderwijs aan ongeveer 210 leerlingen. Het aantal kinderen neemt de laatste jaren toe door instroom in de onderbouwgroepen vanuit de nieuwbouwwijk in de omgeving van de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven