Sint-Henricusschool

Jhr M W C de Jongestraat 26 7891 KN Klazienaveen

  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool
  • Schoolfoto van Sint-Henricusschool

In het kort

Toelichting van de school

Door middel van de informatie op deze schoolpagina binnen Vensters willen we enerzijds de ouders/verzorgers van de kinderen die nu reeds op de school zitten, en anderzijds ook de ouders van toekomstige leerlingen, uitleggen wat ze van de school kunnen verwachten wanneer ze hun kind(eren) aan ons toevertrouwen. Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. U vindt hier praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van IKC Sint Henricus,
Miranda Walstra Rocks

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Vieren
  • Gemeenschap vormen
  • Coöperatief samenwerkend leren
  • Moderne leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren was er een lichte daling in het leerlingenaantal zichtbaar. Inmiddels is er in het leerlingenaantal een vrij stabiele, licht stijgende lijn zichtbaar.
Gedurende het jaar is er (beperkt) zij instroom mogelijk. Over het algemeen stromen kinderen in in groep 1. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ondanks de inzet van KIVA trainingen wordt de sociale veiligheid niet altijd en in alle groepen als maximaal positief gescoord.
Afgelopen schooljaar zijn er 2 leerkrachten opgeleid om Rots en Water training te kunnen inzetten.
Rots en Water stimuleert zelfvertrouwen en weerbaarheid bij kinderen en jongeren en helpt pestgedrag te verminderen.

Terug naar boven