Basisschool Eikerwijs

Schoolstraat 7 5995 NP Kessel

  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs
  • Schoolfoto van Basisschool Eikerwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Vorig schooljaar heeft Eikerwijs deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die van 210110 leerlingen van circa 2278 metingen onder vergelijkbare scholen in Nederland die eerder aan deze peiling hebben meegewerkt. Van onze school hebben negenentwintig leerlingen de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van tien leerlingen uit groep 5 en groep 6 en van negentien leerlingen uit groep 7 en 8.

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. De leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun school geven is 8.1. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.5. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 'goed'.

In de bijlage kunt u de leerlingtevredenheidspeiling bekijken. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Enige tijd geleden heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 267785 ouders en verzorgers bij circa 3259 metingen onder vergelijkbare scholen in dezelfde referentiecategorie (Referentie) aan deze peiling meegewerkt. Deze ouders dienen als referentiegroep. Van Onze school hebben negentien ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld.

Er werden gegevens verzameld over twaalf kinderen in de bovenbouw en over negen kinderen in de onderbouw (twee ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit). Ten aanzien van de leerkracht konden de ouders voor elk van hun kinderen reageren. Hoewel het bij onderzoek met een gering aantal respondenten de gewoonte is om te rapporteren in absolute aantallen worden hier de resultaten gepubliceerd met behulp van percentages. 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de school van hun kinderen; ouders zijn over het algemeen zeer tevreden. Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders in de referentiegroep aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort daar boven met een gemiddelde van 8.6. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 'zeer goed'.

Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven