Basisschool Steltloper Kerkrade

Dir van der Muhlenlaan 30 6463 VZ Kerkrade

  • Schoolfoto van Basisschool Steltloper Kerkrade
  • Schoolfoto van Basisschool Steltloper Kerkrade
  • Schoolfoto van Basisschool Steltloper Kerkrade
  • Schoolfoto van Basisschool Steltloper Kerkrade
  • Schoolfoto van Basisschool Steltloper Kerkrade

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vergelijkingssite van basisschool Steltloper. Met dit SchoolVenster bieden wij u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aanvullende informatie van de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u relevante informatie over de schoolprestaties, maar ook over de achtergronden en verhalen achter cijfers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit aan leerlingen
  • Goede onderwijsprocessen
  • Goede onderwijsresultaten
  • Goed schoolklimaat
  • Goede kwaliteitscultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op teldatum 1 oktober 2018 was 323 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen in 4 units. De unit groepen 1/2 is duidelijk gescheiden in de schoolruimte om veiligheid voor de jonge kinderen te waarborgen. De groepsgrootte varieert tussen 16 en 24. We streven naar een verantwoord aantal leerlingen dat past bij onze schoolpopulatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens vrije dagen en schoolvakanties is het uiteraard wel mogelijk om voor opvang gebruik te maken van Kinderopvang Kerkrade (KOK).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven