Basisschool De Schakel

Leliestraat 31 6466 XN Kerkrade

 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel
 • Schoolfoto van Basisschool De Schakel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Binnen Sociaal Sterke Groep vinden we het belangrijk dat de leerkracht op een simpele manier de vinger aan de pols houdt. Daarom vullen leerlingen een keer per maand de OK-thermometer in.

OK-thermometer groepen 1en 2

Binnen de kleutergroepen worden twee vragen gesteld:

 • Vind je het fijn in de klas?
 • Heb je een fijne juf of meester?

Op elke thermometer kan een waardering ingevuld worden. De invulling is subjectief, er is sprake van een signaalfunctie. Bij een score lager dan 6 vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats met het kind, om na te gaan wat aan de hand is en wat verbeterd kan worden. Communicatie is in deze belangrijk.

OK-thermometer groepen 3 t/m 8

Binnen de groepen 3 t/m 8 komen de volgende vragen aan bod:

 • De kinderen in mijn groep gaan prettig met elkaar om.
 • Ik voel me prettig in mijn groep.
 • Ik heb een fijne juf of meester. 
 • Is er een kind in jouw groep die vaak onaardig is tegen jou?
 • Is er een kind op school die vaak onaardig is tegen jou?

De kinderen geven hun antwoord met behulp van drie thermometers. De invulling is subjectief, er is sprake van een signaalfunctie. Bij een score lager dan 6 vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats met het kind, om na te gaan wat aan de hand is en wat verbeterd kan worden. Communicatie is in deze belangrijk. Na drie afnamemomenten bekijkt de leerkracht of er bij een kind sprake is van een patroon. Is dit het geval gaan leerkracht en intern begeleider over het patroon met elkaar in gesprek en maken zij afspraken over hoe het patroon doorbroken kan worden.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast het meten van het welzijn van kinderen, zetten we de OK-thermometer twee keer per jaar in voor ouders.

Zij krijgen de volgende vragen:

 • Bent u de afgelopen periode tevreden over de ontwikkeling van uw kind?
 • Bent u tevreden over het onderwijs dat de leerkracht aan uw kind geeft?
 • Bent u tevreden over de manier waarop school met u communiceert?
 • Is uw kind op school de afgelopen periode gepest?

Bij een score voor een onderdeel lager dan 6, nemen we contact op met de betreffende ouder om samen na te gaan wat we er aan kunnen doen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven