Bernardusschool

St. Bernardusstraat 2 7256 AP Keijenborg

  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool
  • Schoolfoto van Bernardusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bernardusschool in Keijenborg is een moderne dorpsschool waar kinderen zowel zelfstandig als met elkaar kunnen werken. We hebben een positieve, energieke kijk op onderwijs en de mogelijkheden van leerlingen, leerkrachten, ouders en onze organisatie. We besteden veel tijd en aandacht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Dit doen we op allerlei verschillende manieren waarbij de ene keer het vergroten van kennis het doel kan zijn en een andere keer de creatieve toepassing. Goede beheersing van de basisvakken biedt ruimte en mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. Hiermee gaat de deur open naar het ontdekken, onderzoeken en toepassen van de informatie en vaardigheden die we nodig hebben of boeiend vinden.

U bent van harte welkom om bij ons op school te komen kijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basis op orde
  • Opbrengst gericht
  • Didactisch Coachen
  • Kanjertraining
  • Samen in Beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen van onze school kunnen gebruik maken van de  De Speelweide in Hengelo Gld

of van de BSO op De Leer in Hengelo Gld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven