R.K. basisschool de Horizon

Mgr Bekkersstraat 1 B 2223 AP Katwijk

Schoolfoto van R.K. basisschool de Horizon

In het kort

Toelichting van de school

De Horizon is een kleinschalige basisschool in Katwijk a/d Rijn. Persoonlijke aandacht is kenmerkend. Kinderen, ouders en teamleden voelen zich thuis in de prettige, open sfeer; een onmisbare basis om goed te kunnen leren. We zijn met elkaar in beweging, waarbij steeds meer ruimte is voor thematisch onderwijs en ICT veelvuldig /nadrukkelijk/ bewust wordt ingezet.

Op de Horizon vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op een manier die bij hen past. Zo wordt er op verschillende niveaus instructie gegeven, is er extra aandacht wanneer kinderen dat nodig hebben en worden kinderen uitgedaagd als blijkt dat ze al een stapje verder zijn.    De aandacht gaat niet alleen uit naar de basisvakken. Muziek, techniek en creativiteit zorgen bij ons voor veel ontspanning en plezier. Deze vakken komen nog eens extra aan bod tijdens onze uitdagende projectweken, waarbij onderwerpen worden uitgediept en kinderen kennis maken met thema’s als respect, beweging en vrijheid.

Nieuwsgierig geworden naar de Horizon? Bekijk onze website of kom eens persoonlijk kennis maken. U bent van harte welkom.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurlijk leren
  • Passend leren
  • Duurzaam leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2020-2021 wordt gestart met 212 leerlingen verdeeld over 9 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven