Farèlschool

Koninginneweg 38 2225 HK Katwijk

  • Schoolfoto van Farèlschool
  • Schoolfoto van Farèlschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de homepage van de Farèlschool.

De Farèlschool staat voor onderwijs van hoge kwaliteit!

* professionele leerkrachten 

* onderwijs dat past bij het niveau van uw kind

* uw kind kan hier zichzelf zijn en voelt zich gekend 

* een kleine school waar iedereen elkaar kent

Op de Farèlschool werken de leerkrachten samen met elkaar, u als ouder èn uw kind aan het beste onderwijs voor uw kind. 

Bel of mail ons gerust als u een persoonlijke rondleiding op onze school wilt.

U en uw kind zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Hergo van Ginkel, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • onderwijs op maat
  • open schoolcultuur
  • geborgenheid voor iedereen
  • werken met hoofd, hart, handen
  • plezier, veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is klein en overzichtelijk. Van alle leerjaren hebben we één groep, met gemiddeld 26 leerlingen. De kinderen weten zich gekend,en er is sprake van een betrokken sfeer. Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is mogelijk bij KOK Kinderopvang: www.kokkinderopvang.nl

De Farèlschool vindt het belangrijk om ook betrouwbaar te zijn in de informatie t.a.v. vrije dagen. Daarom hebben wij onderstaande regel op school ingevoerd:

Bij ingelaste continuroosters die niet op de jaarkalender staan zorgt de school voor opvang van leerlingen tijdens reguliere schooltijden indien nodig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven