Farèlschool

Koninginneweg 38 2225 HK Katwijk

  • Schoolfoto van Farèlschool
  • Schoolfoto van Farèlschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de Farèlschool wilden graag wat meer inbreng in verschillende zaken in en rond de school.

We hebben daarom een leerlingenraad georganiseerd.

Elk jaar vinden er in de groepen 5 t/m 8 democratische verkiezingen plaats. Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Zij vertellen dan aan hun klas waarom ze vinden dat zij in de leerlingenraad willen komen. De klas gaat stemmen en er worden vervolgens 2 leerlingen per groep gekozen.

Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de leerlingenraad met de directeur van de school. Elk jaar wordt er door de leerlingenraad een grote activiteit georganiseerd om geld op te halen voor een doel dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 zelf hebben bedacht. Dit jaar hebben de leerlingen aangegeven dat ze graag een moestuin wilden. De leerlingenraad heeft een spelletjesavond georganiseerd en voldoende geld opgehaald om dit te realiseren.

Daarnaast worden de ideeën die door de leerlingen ingebracht worden meegewogen in de besluitvorming.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven