Farèlschool

Koninginneweg 38 2225 HK Katwijk

  • Schoolfoto van Farèlschool
  • Schoolfoto van Farèlschool

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Farèlschool bestaat uit ervaren, gemotiveerde en betrokken professionals. Alle leerkrachten staan open voor scholing en intervisie. De schoolleiding streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw. Het team telt twee mannen: de adjunct-directeur en een groepsleerkracht. De formatie voor de directie is – anders dan deze site vermeldt – 1,0 fte. De adjunct directeur heeft 0,6 fte lesgevende taken, die bij de directieformatie zijn gerekend.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Farèlschool werkt met het leerstofjaarklassen systeem.

Binnen dit systeem wordt gewerkt met groepsplannen voor meerdere vakken. Leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. Voor sommige leerlingen betekent dit dat ze verlengde instructie nodig hebben, voor andere leerlingen betekent dit dat ze extra uitdagende opdrachten krijgen.

Sommige leerlingen hebben een eigen ontwikkelingsperspectief met een uitstroomprofiel.

Op de Farèlschool komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

Wij vinden de samenwerking en het overleg met ouders hierbij van groot belang om een leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Farèlschool vindt het belangrijk dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Voor leerlingen die de lesstof moeilijk vinden en voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, omdat ze zich anders gaan vervelen.

Leerlingen met dyslexie krijgen op de Farèlschool extra tijd en begeleiding. De school werkt met Kurzweil.

Samenwerking met ouders vindt de Farèlschool zeer belangrijk. Er zijn dan ook regelmatig gesprekken met ouders over de vorderingen van hun kind. Wanneer er extra hulp nodig is worden ouders vanaf het begin betrokken bij het proces van begeleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven