Prins Willem-Alexanderschool

Parsstraat 1 2221 SM Katwijk

Schoolfoto van Prins Willem-Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

Klein, groot, blank, gekleurd, meer of minder juist minder talentvol, elk kind heeft recht op een gouden toekomst. Dat vinden we als Prins Willem-Alexanderschool. En daar werken we dagelijks keihard aan. Op onze kleinschalige, warme, christelijke basisschool aan de rand van de Hoornes krijgt uw kind de bijzondere aandacht die het nodig heeft. Extra hulp of juist meer uitdaging, we bieden het op maat. 

Verschillen tussen kinderen zien wij niet als een probleem. Ze zijn er nu eenmaal! En dus gaan we er op de juiste manier mee om. Goed onderwijs is meer dan rekenen en taal alleen. Als moderne school sluiten we aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van elk afzonderlijk kind. Persoonlijke vorming voor zijn of haar toekomst staat centraal bij alles wat we doen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Kleinschalig
  • Kwaliteit
  • Adaptief
  • Zorgzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek staan onjuiste aantallen bij het schooljaar 2018-2019. Deze aantallen kunnen niet aangepast worden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
107
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De verschillende protocollen (meldcode, anti-pestprotocol, etc) zijn verwerkt in de infographic. 

Terug naar boven