Groen van Prinstererschool

Piet Heinlaan 3 2224 SZ Katwijk

 • Al ruim 60 jaar klinkt dagelijks de schoolbel
 • De Groen van Prinstererschool beschikt over een ruim en modern schoolplein en veel speelmogelijkheden.
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
 • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Groen van Prinstererschool werken ongeveer 30 professionals, zowel fulltimers als parttimers. Leerkrachten, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistenten, intern begeleider, remedial teachers, conciërge en een directeur. 

Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als ICT-er, rekenspecialist of vertrouwenspersoon. Er is een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan de school verbonden en we werken nauw samen met de Muziekschool Katwijk waardoor er jaarlijks diverse muzieklessen worden aangeboden door een vakleerkracht muziek. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie kijken we intern naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van een duo- collega. Mocht dat niet lukken dan werken we stichtingsbreed met een 'invalpool'. Deze leerkrachten zijn bekend binnen de stichting Prohles. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school is alles gericht op de kinderen, ook de organisatie achter en om de groepen en in en rondom de school. De leerkrachten zijn de professionals in de klas. Deze zijn allemaal (HBO+) opgeleid en toegerust en bekwaam in hun vak. Uiteraard zijn er verschillen in gaven en talenten. We proberen dat zo met elkaar te verbinden dat een ieder optimaal tot 'bloei' kan komen. We proberen ons bovenal te richten op onze kerntaken zonder al te veel 'opsmuk' er omheen. Dat is in het onderwijs een grote uitdaging, omdat er veel op scholen af komt. 

Los van een directeur en een intern begeleider is er per 'bouw' een coördinator. Dat wil zeggen een leerkracht die naast zijn / haar werk in de groep een coördinerende taak heeft in de onder- midden- of bovenbouw. We hebben daarnaast een leerkracht die toegerust en gecertificeerd is als rekenspecialist, een ICT- specialist en een remedial teacher. De laatstgenoemde is ook verantwoordelijk voor het 'levelwerk' binnen onze school. Dat is gericht op kinderen die meer (inhoudelijke) uitdaging kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we in ons gebouw de zogenaamde 'plusklas' gehuisvest voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst voor de groepen 3 tot en met 8. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan de kleuters. We hebben voor dit laatste een gymzaal in ons gebouw. De groepen 3 tot en met 8 volgen bewegingsonderwijs in de nabijgelegen Boorsmazaal in Katwijk. 

Voor het muziekonderwijs maken we gebruik van het aanbod van de plaatselijke muziekschool waarvan docenten muzieklessen op school geven.

Bibliotheek Katwijk

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel werken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren meer te gaan lezen op school en thuis. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Wij hebben een eigen bibliotheek op school. We hebben een leesconsulent vanuit de bibliotheek in Katwijk die regelmatig aanwezig is op school. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We verwijzen u naar ons kleuterdocument hieromtrent. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De methoden op een rijtje 

 • Godsdienst- Bijbelverhalen en psalmen/gezangen volgens rooster, godsdienstmethode ‘Hoor het Woord’ 
 • Rekenen – Wiskunde- Getal & Ruimte junior   
 • Nederlandse Taal- Taal Actief versie IV 
 • Lezen – respectievelijk technisch en begrijpend Lijn 3, Nieuw Nederlands junior, Nieuwsbegrip XL 
 • Engels- Take it Easy  
 • Schrijven- Pennenstreken, Klinkers  
 • Geschiedenis- Argus Clou 
 • Aardrijkskunde- Argus Clou 
 • Biologie- Argus Clou 
 • Verkeer- Wijzer door het verkeer 
 • Tekenen- Tekenen moet je doen 
 • Muziek- 123ZING + structureel gastlessen vanuit de muziekschool Katwijk
 • Handvaardigheid- Handvaardigheid moet je doen 
 • Techniek- Ontdekkasteel
 • Gedrag- Kanjertraining, Taakspel, eventueel externe hulp  
 • Burgerschap- Geïntegreerd in de vakken 
 • Seksuele vorming- Wonderlijk Gemaakt (Driestar Educatief)
 • Meerbegaafdheid- Levelwerk  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie ons schoolondersteuningsprofiel op de website van onze school of www.scholenopdekaart.nl 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven