Groen van Prinstererschool

Piet Heinlaan 3 2224 SZ Katwijk

  • Al ruim 60 jaar klinkt dagelijks de schoolbel
  • De Groen van Prinstererschool beschikt over een ruim en modern schoolplein en veel speelmogelijkheden.
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool
  • Schoolfoto van Groen van Prinstererschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) en / of geïnteresseerde,

Uw kind zit al bij ons op school of wellicht bent u nog op zoek naar een geschikte school voor uw kind. Misschien kent u de Groen van Prinstererschool al of misschien helemaal niet. In al deze gevallen streven we ernaar om u door middel van dit venster op de website van 'scholenopdekaart.nl' een eerlijk en realistisch beeld te schetsen over wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we werken binnen onze school.

We beseffen goed dat met de keuze voor onze basisschool u uw kind(eren) vijf dagen per week aan ons toevertrouwt. Vijf dagen per week mogen wij uw kind begeleiden in zijn of haar sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en voorbereiden op de volgende belangrijke stap in de ontwikkeling. Wij voelen en beleven die verantwoordelijkheid elke dag. Wij willen deze verantwoordelijke taak ook graag samen met u als ouder(s) vormgeven. Vanuit onze christelijke identiteit bieden we onderwijs waarin de Bijbelse waarden dagelijks vorm krijgen en zichtbaar zijn. Dat is meer dan alleen een tekst in de schoolgids en een identiteitsbelofte, hoe waardevol ook. Dat is iets wat we, door Zijn genade, dagelijks in de praktijk hopen te brengen.

De Groen van Prinstererschool mag zich een school weten met een stevig (F)fundament.   

Namens het team van de Groen van Prinstererschool, 

Met een hartelijke groet, 

Jan-Willem van der Vijver

Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geïnspireerd
  • Kindgericht
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze school werken we met jaargroepen en combinatiegroepen. Alhoewel wij een leerstofjaarklassensysteem hebben, proberen wij adaptief te werken.Het werk wordt op deze wijze aangepast aan het niveau van het kind. In de combinatiegroepen zijn twee verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar gebracht. De leerstof voor de beide groepen verschilt en de leerkracht moet de aandacht verdelen over deze twee groepen. In combinatiegroepen wordt dan ook wat meer zelfstandigheid van de kinderen gevraagd. In onze school streven we vooral naar jaargroepen, maar soms kunnen we om organisatorische redenen niet anders dan een combinatiegroep samenstellen. Wel proberen we dan de groep niet te groot te laten zijn, zodat de leerkracht voldoende aandacht aan elk kind kan geven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven