Rehobothschool

Poolster 4 2221 NT Katwijk

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk Hervormd
  • Degelijk Onderwijs
  • Vriendelijke Sfeer
  • Duidelijke Structuur
  • Moderne Methodieken & Middelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

AANMELDEN:

De Rehobothschool maakt momenteel een sterke groei door, mede doordat er steeds meer huizen worden gebouwd in Park Rijnsoever. Hierdoor zijn we genoodzaakt om leerlingenstops in te voeren en zijn er niet voor elke leeftijdscategorie voldoende plaatsen beschikbaar in vergelijking met het aantal aanmeldingen. Een telefoontje met de administratie (071-4081019) van onze school (Trea van Egmond) verschaft u duidelijkheid of een aanmelding direct geplaatst kan worden of dat de aanmelding een plek op de wachtlijst wordt.

INSTROMEN:

Toekomstige leerlingen die gaande het schooljaar 4 jaar worden, kunnen dit schooljaar instromen vanaf/na hun vierde verjaardag t/m 1 juni 2022. De exacte eerste schooldag wordt met de groepsleerkracht van de instroomgroep afgestemd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De bel voor groep 3 t/m 8 gaat om 8:40 uur en 13:25 uur. De kinderen moeten dan op school zijn.

Op woensdagmorgen gaan groep 1 t/m 4 om 11:45 uur uit.

De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

De opvang tijdens vakantie en vrije dagen verloopt ook via inschrijving bij de genoemde Stichting KOK.

De tussenschoolse opvang op vrijdag is er alleen indien nodig en dus vooraf aangegeven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Slechts als er een positief schoolklimaat is en de veiligheid gericht is op het voorkomen van ongewenst gedrag (met vooraf duidelijk consequenties voor ongewenst gedrag), kan er sprake zijn van veel leren. En dat is precies waar we graag op insteken.

Terug naar boven