Rehobothschool

Poolster 4 2221 NT Katwijk

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk Hervormd
  • Degelijk Onderwijs
  • Vriendelijke Sfeer
  • Duidelijke Structuur
  • Moderne Methodieken & Middelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

AANMELDEN:

Door de enorme continue stroom aanmeldingen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om leerlingenstops te hanteren en zijn er niet voor elke leeftijdscategorie voldoende plaatsen beschikbaar. 

INSTROMEN:

Toekomstige leerlingen die gaande het schooljaar 4 jaar worden, kunnen dit schooljaar instromen vanaf/na hun vierde verjaardag t/m mei. De exacte eerste schooldag wordt met de groepsleerkracht van de instroomgroep afgestemd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De bel voor groep 3 t/m 8 gaat om 8:40 uur en 13:25 uur. De kinderen moeten dan op school zijn.

Op de woensdagen gaan alle groepen om 12:15 uur uit.

Groep 1c heeft de woensdagen geen lesochtend gedurende het hele schooljaar.

De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

De opvang tijdens vakantie en vrije dagen verloopt ook via een particulier contract tussen ouders en een Kinderopvang-organisatie.

De tussenschoolse opvang op vrijdag is er alleen indien nodig en dus vooraf aangegeven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aandachtsfunctionaris 

Een aandachtsfunctionaris is een contactpersoon binnen de school die goed op de hoogte is van de Meldcode (sinds juli 2013 verplicht en sinds januari 2019 aangescherpt) en weet te handelen volgens de stappen van de Meldcode. Zij kan collega’s daarbij ondersteunen/begeleiden en onderhoudt ook contacten met externe organisaties. De aandachtsfunctionaris op de Rehobothschool is Annelies Boogert. Annelies.boogert@prohles.nl  De aandachtsfunctionaris zorgt er ook voor dat huiselijk geweld & kindermishandeling op de beleidsagenda van de school blijft en volgt de beleidsontwikkelingen. 

De Meldcode luidt als volgt: In kaart brengen van de signalen. Overleg met collega’s/aandachtsfunctionaris, zo nodig advies inwinnen bij ‘Veilig Thuis’. Gesprek ouder(s)/verzorger(s) en evt. leerling (afhankelijk van leeftijd). Afwegen van de signalen van geweld of kindermishandeling. Actie ondernemen: Hulp organiseren met medewerking van ouder(s)/verzorger(s) en melden bij ‘Veilig Thuis’  

Terug naar boven