Rehobothschool

Poolster 4 2221 NT Katwijk

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Het team

Toelichting van de school

Directie: Kees Westhuis (directeur) en Johan Haasnoot (adjunct-directeur)

Managementteam: directie en vacature onderbouw, Rianda Ten Hove (middenbouw) en Annelies Boogert (bovenbouw)

Intern Begeleider: Cora Zuijderduijn (onderbouw) en Annelies Boogert (midden- en bovenbouw)

Administratie / managementondersteuning: Trea van Egmond

ICT en managementondersteuning: Ger van Egmond

Plusklus: Corrie van Duijn (do)

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs: Paul van Leeuwen

Ondersteuning door RT, Onderwijsassistent, flexibele schil op diverse dagdelen: Liane Harrison, Diana Westhuis, Hannah Nijgh, Kristel Teuwisse, Daan van Rijn, Anouk van der Zwan

Interieurverzorgers: Marjan Haasnoot en Janny Hazenoot

Ondersteunende taken: Jacqueline de Vreugd

Groepsleerkrachten:

Groep 1a/2a Anneke van heuvelen en Leuntje Schaap

Groep 1b/2b Marilise de Leede

Groep 1c Madelijne Haasnoot en Hannah van der Ende

Groep 3 Marjan Hoek en Gerdien van Marsbergen

Groep 4 Trea van Egmond en Aliede van der Meij

Groep 5a Julia Guijt

Groep 5b Rianda Ten Hove (i.c.m. Annemarie Haasnoot en Hannah Nijgh en Anouk van der Zwan)

Groep 6a Noa Guijt en Joke de Vries (i.c.m. Annelies Boogert)

Groep 6b Marja Bregman en Willemieke van Rijn

Groep 7 Bert Aandewiel en Daniella Teuwisse (later Janine Guijt)

Groep 8a Kristy van der Zalm en Johan Haasnoot

Groep 8b Robert Ter Heide en Diana Westhuis

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het personeel heeft recht op verlof, zoals bepaald volgens de laatste CAO Primair Onderwijs. Bij het opnemen van verlof proberen wij het personeel te vervangen met gekwalificeerd personeel. Wanneer dit niet lukt, streven wij ernaar dit tijdig te communiceren met de betrokkenen via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn er van overtuigd dat een flexibel klassikale manier van onderwijs ontvangen, nog steeds de meest succesvolle manier is om alle kinderen mee te krijgen naar het volgende niveau van hun ontwikkeling. Daarbij gaan we vooral bij taal, lezen en rekenen - hetgeen al gauw 50-60% van de lestijd beslaat - steeds uit van drie niveaugroepen per vak: de basisgroep (de kinderen die doorgaans gemiddeld "meedraaien"), de weergroep (de kinderen die met extra hulp van de leerkracht ook de minimumdoelen halen) en de meergroep (de kinderen die meer dan gemiddeld aankunnen. Daarbij zetten we ook graag digitale middelen in. Dit alles vindt plaats in een heldere structuur. Zo wordt bijvoorbeeld de kinderen altijd aan het begin van de dag verteld hoe het programma van die dag er uit ziet. Dit alles vindt ook plaats in een fijne sfeer. Zo wordt bijvoorbeeld de Kanjertraining ingezet om de kinderen sociale vaardigheden te leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De schoolondersteuningsprofielen ie zijn opgestart door het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek zijn aangepast in 2019. Naar verwachting wordt na 4 of 5 jaar het profiel weer bijgesteld.

Groeidocument / ondersteuning

Er zijn kinderen die een bijzondere onderwijs-en/of begeleidingsbehoefte hebben. Ze hebben daarom soms extra ondersteuning nodig. De school organiseert dan een ondersteuningsteam waarbij u als ouder uitgenodigd wordt. In het ondersteuningsteam kunnen naast de school, en u als ouder, ook andere betrokkenen worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld; een onderwijsondersteuner, een medewerker van het jeugdteam, een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband of een betrokken behandelaar. Gezamenlijk wordt er een plan gemaakt voor uw zoon of dochter.De school opent hiervoor, met uw toestemming, een groeidocument. Dit is een systeem waar op een veilige manier informatie kan worden verzameld en gedeeld rondom een leerling. Hierin worden de stimulerende en belemmerende factoren beschreven, kunnen de handelingsplannen worden gehangen, evaluaties en effecten van de geboden ondersteuning of onderzoeksgegevens. De verslagen van de ondersteuningsteams kunt u hierin ook terug vinden. Mocht een traject uiteindelijk uitmonden in een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het gespecialiseerd onderwijs dan is dit groeidocument ook belangrijk. Het moet voldoende informatie en inzicht geven waarom er een andere onderwijssetting nodig is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

En specialist gedrag zou heel welkom zijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste ouders maken gebruik van peuteropvang en peuterspeelzaal Bambino. Zie voor meer informatie: https://www.bambino-kinderopvang.nl/locaties/katwijk/.

Terug naar boven