Openbare Basisschool de Moolhoek

Vroonlandseweg 49 C 4421 BW Kapelle

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moolhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moolhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moolhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moolhoek
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Moolhoek

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze school. U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op onze school. We vertellen u dan graag meer over onze werkwijze en ons profiel 'Bewegen en gezondheid'.  
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u naar www.moolhoek.nl. Op de website www.scholenopdekaart.nl wordt belangrijke informatie op een transparante manier openbaar gemaakt.

We hopen u te mogen ontmoeten op de Moolhoek.

Met vriendelijke groet,

Cynthia van Os
Directeur OBS De Moolhoek


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog & hart voor kinderen
  • Samen leren
  • Bewegen & gezondheid
  • Open & transparant
  • Positieve & veilige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.15 gaan de deuren voor de kinderen open. Kinderen gaan vanaf groep 3 zelfstandig naar de klas, zodat de leerkracht alle tijd en ruimte heeft om de kinderen persoonlijk te begroeten en te luisteren naar hun verhalen. Natuurlijk zijn er gedurende het schooljaar ook weken dat u van harte welkom bent om uw kind naar de klas te brengen, want ook deze momenten zijn voor zowel het kind als u belangrijk. We vinden effectieve inzet van lestijd van belang, zodat om 8.30 de lessen kunnen beginnen. Wilt u als ouder iets bespreken met de leerkracht, dan kunt ten alle tijden een afspraak maken met de leerkracht.Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan wordt gehandeld zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode staat op onze website.

Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Er kan een situatie ontstaan die aanleiding geeft tot een klacht. Als u over een besluit of een gebeurtenis niet tevreden bent, kunt u dit het beste eerst bespreken met de direct betrokken leerkracht. Daarna komen de directeur of het bestuur in beeld. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan verwijzen we u naar Stichting Onderwijsverschillen www.onderwijsgeschillen.nl of de externe vertrouwenspersoon van Albero: mevrouw Elke de Beyer: info@mediation-connect.nl

Terug naar boven