Kindcentrum De Linge, voor christelijk basisonderwijs & kinderopvang

Noordstraat 5 4421 JS Kapelle

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Linge, voor christelijk basisonderwijs & kinderopvang
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Linge, voor christelijk basisonderwijs & kinderopvang

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van kindcentrum De Linge in Kapelle-Biezelinge.

In ons kindcentrum in het hart van Biezelinge werken christelijke basisschool De Linge en Kibeo als één team. Samen zorgen we dat elk kind zichzelf kan zijn en zijn kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen. Ons kindcentrum is kleinschalig, overzichtelijk, transparant en vrolijk én vol met stimulerend en uitdagend leer- en ontwikkelingsmateriaal. Kinderen voelen zich bij ons veilig en gezien. Er is veel persoonlijke aandacht voor wat een kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken.

met vriendelijke groet,

Ellemijn van Waveren (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk kindcentrum
  • leren met passie
  • aandacht voor elkaar
  • samenwerken
  • gericht op ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO (buitenschoolse opvang) 

In ons kindcentrum wordt door kinderopvangorganisatie Kibeo zowel voor- als naschoolse opvang verzorgd. School en opvang zorgen daarbij voor doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. Via Kibeo (Kibeo De Linge) kunt u uw kind hiervoor aanmelden.

Dagarrangementen Kapelle (www.jongkapelle.nl) verzorgt elke week voor een klein bedrag naschoolse workshops op onze school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven