School Met De Bijbel

Hogeweg 47 8278 BC Kamperveen

Schoolfoto van School Met De Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen twee jaar hebben wij op de Zaaier gewerkt met het Drempelonderzoek. in het cursusjaar 2011-2012 behaalden wij een score van 537. Vanwege het feit dat er toen maar 3 kinderen in groep 8 zaten is het voor dit programma helaas niet mogelijk om deze score te tonen. In het cursusjaar 2012-2013 hebben 6 kinderen het Drempelonderzoek gemaakt. Onze gemiddelde score was toen 537,2. Zoals u kunt zien zijn beide scores ruim voldoende. Wij zijn dan ook trots op ons resultaat!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen bezoekt na de basisschool een voortgezet onderwijs school in Kampen. Er zijn echter ook gezinnen die kiezen voor een school in Zwolle of Elburg.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in 2010 voor het laatst een bezoek gebracht aan onze school.

In de tussenliggende periode heeft de school zich op verschillende gebieden verder ontwikkeld.

Terug naar boven