School Met De Bijbel

Hogeweg 47 8278 BC Kamperveen

Schoolfoto van School Met De Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

De Kracht van Klein

De Zaaier is een landelijk gelegen kleine school met een christelijke identiteit. Het werken en het samenwerken van ouders, leerlingen en leerkrachten staat in het teken van respect voor en rekening houden met elkaar. Een goed pedagogisch klimaat in een vertrouwde, ruimtelijke en overzichtelijke omgeving biedt de kinderen in onze ogen mogelijkheden om positieve (leer) ervaringen op te doen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zitten er 31 leerlingen op onze school. Naar verwachting zal dit leerlingenaantal in de komende jaren verder gaan dalen. De school vervult een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeenschap van Kamperveen. In de toekomst hopen wij echter dat ook gezinnen van buiten Kamperveen de weg naar de Zaaier zullen vinden en gebruik kunnen maken van alle voordelen van een kleine school!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven