Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Wegwijzer maakt gebruik van de eindtoets van Route 8.

Voor de resultaten van de afgelopen jaren verwijs ik naar de schoolgids en/of op de website van de school.

http://www.wegwijzerschoolkampen.nl/index.php/algemeen/downloads

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitslag van de toets en het advies van de school (leerkracht groep 8) zijn bepalend voor toelating. Dit advies wordt o.a. gebaseerd op de gegevens uit hetleerlingvolgsysteem en de beoordeling van de leerkracht. De uiteindelijkebeslissing voor toelating ligt bij de ontvangende school c.q. bij hetvoortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven