Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • We hebben veel groen rondom de school waar kinderen in de natuur kunnen werken en spelen.
  • Als team hebben we vier kernwaarden gekozen op basis waarvan we willen samenwerken: waardering/inspiratie/vakmanschap en verbondenheid.
  • Op het Wegwijsplein kunnen de kinderen fijn met elkaar samenwerken. Met vieringen en optredens komen alle kinderen hier samen.
  • Anne van Laar is onze leesconsulent en verzorgt de boekpromotie in de verschillende groepen.
  • De kinderen werken niet alleen aan de tafels, maar ook op kleedjes met Montessori- en constructie materiaal.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een medewerker, zal eerst intern worden gekeken of iemand dit verlof kan vervangen bijvoorbeeld een duo collega. Bij geen mogelijkheid wordt er gekeken of er een externe invaller beschikbaar is, vanuit Stichting Iris of via uitzendbureau.

Als bovenstaande niet lukt wordt er gekeken of de groep over andere groepen verdeeld kan worden. Mochten er geen oplossingen gevonden zijn, dan wordt blijft de groep thuis. Wel wordt er voor noodopvang gezorgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer zijn de volgende expertises aanwezig

* Gediplomeerde basisbekwaam montessori leerkrachten.

* gedragsspecialist

* kindercoach

* hoogbegaafdheidspecialist

* intern begeleider

* beeldcoach

* leescoördinatorKlasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de twee eerste leerjaren is volgens de Montessori visie. Een ononderbroken werkperiode met taal en rekenontwikkeling,

zintuiglijke ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. In de middagperiode kosmische ontwikkeling, motorische ontwikkeling ( buiten spelen en leren).

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer wordt gewerkt volgens de Montessori visie we met een ononderbroken werkperiode. Tijdens deze werkperiode komen iedere dag reken, taal en lezen aan bod.Iedere week is er 1 uur bewegingsonderwijs voor alle groepen. In groep 7 en 8 wordt er wekelijks Engelse les gegeven. De middag periode werken we thematisch met de methode DaVinci. Binnen de thema's komen wereld oriënterende vakken aan bod en de creatieve vakgebieden. Het thema is tevens verbonden aan levensbeschouwing. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven