Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

De hier getoonde gegevens zijn nog niet gebaseerd op de meest recente gegevens.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een medewerker, zal eerst intern worden gekeken of iemand dit verlof kan vervangen. Bijv. duo collega. Bij geen mogelijkheid wordt er gekeken of er een externe invaller beschikbaar is. ( vanuit Stichting Iris of via uitzendbureau).

Er wordt evt. gekeken of de groep over andere groepen verdeeld kan worden. Mochten er geen oplossingen gevonden zijn, dan wordt de groep naar huis gestuurd. ( in uiterste nood)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer zijn de volgende expertises aanwezig

* Gediplomeerde basisbekwaam montessori leerkrachten.

* gedragsspecialist

* kindercoach

* hoogbegaafdheidspecialist

* intern begeleider

* beeldcoach

* leescoördinatorKlasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de twee eerste leerjaren is volgens de Montessori visie. Een ononderbroken werkperiode met taal en rekenontwikkeling,

zintuiglijke ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. In de middagperiode kosmische ontwikkeling, motorische ontwikkeling ( buiten spelen en leren).

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Wegwijzer wordt gewerkt volgens de Montessori visie we met een ononderbroken werkperiode. Tijdens deze werkperiode komen iedere dag reken, taal en lezen aan bod.Iedere week is er 1 uur bewegingsonderwijs voor alle groepen. In groep 7 en 8 wordt er wekelijks Engelse les gegeven. De middag periode werken we thematisch met de methode DaVinci. Binnen de thema's komen wereld oriënterende vakken aan bod en de creatieve vakgebieden. Het thema is tevens verbonden aan levensbeschouwing. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven