Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • We hebben veel groen rondom de school waar kinderen in de natuur kunnen werken en spelen.
  • Als team hebben we vier kernwaarden gekozen op basis waarvan we willen samenwerken: waardering/inspiratie/vakmanschap en verbondenheid.
  • Op het Wegwijsplein kunnen de kinderen fijn met elkaar samenwerken. Met vieringen en optredens komen alle kinderen hier samen.
  • Anne van Laar is onze leesconsulent en verzorgt de boekpromotie in de verschillende groepen.
  • De kinderen werken niet alleen aan de tafels, maar ook op kleedjes met Montessori- en constructie materiaal.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Wegwijzer : Samen onderweg naar een nieuwe horizon - montessori onderwijs

In het kort:

Christelijke school.

Montessori onderwijs (21e-eeuwse vaardigheden), talentontwikkeling

Leesschool en de bibliotheek op school

Veel speel- en werkruimte zowel binnen als buiten

Basisvoorwaarde goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder

Kleine, krachtige school met persoonlijke aandacht, rust, structuren, warme betrokken sfeer

Zie onze website met schoolgids: http://wegwijzerschoolkampen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori onderwijs
  • Het kind wordt gezien
  • Eigenaarschap, zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een groeiende school, mede dankzij het Montessori onderwijs.

Per 1 oktober 2022 zijn er 107 leerlingen op de Wegwijzer.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven