Basisschool de Wegwijzer

Winde 37 8265 ED Kampen

  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Wegwijzer : Samen onderweg naar een nieuwe horizon - montessori onderwijs

In het kort:

Christelijke en gastvrije, ruimdenkende school

Montessori onderwijs (21e-eeuwse vaardigheden), talentontwikkeling

Leesschool en bieb in de school

Veel speel- en werkruimte zowel binnen als buiten

Basisvoorwaarde goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder

Samenwerking met kinderboerderij Cantecleer en eigen moestuinen

Kleine, krachtige school met persoonlijke aandacht, rust, structuren, warme betrokken sfeer

Zie onze website met schoolgids: http://wegwijzerschoolkampen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori onderwijs
  • Het kind wordt gezien
  • Eigenaarschap, zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een groeiende school, mede dankzij het Montessori onderwijs.

Per 1 oktober 2018 zijn er 107 leerlingen op de Wegwijzer.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven