Marnixschool

Kennedylaan 4 8266 BA Kampen

Schoolfoto van Marnixschool

In het kort

Toelichting van de school

Marnixschool: 'Onderwijs vol vertrouwen'.

Op de Marnixschool werken wij vanuit ons geloof in God en Zijn Woord, de Bijbel. We zijn een christelijke school en dat geeft ons houvast in hoe wij ons onderwijs invulling geven. Vanuit dat vertrouwen in Hem werken wij als team met de leerlingen aan hun groei en ontwikkeling.

Persoonlijke ontplooiing is erg belangrijk op onze school. De christelijke normen en waarden zijn ons uitgangspunt. In het christelijk onderwijs mogen we bovenal weten dat ieder mens een eigen roeping heeft en proberen hen te helpen die te vinden. Samen werken wij aan een veilig leer- en leefklimaat en hebben we aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dat doen we door onder andere te werken met de Kanjertraining. Deze ondersteunt de leerlingen en ons bij het creëren van een veilige omgeving waarin we respect hebben voor elkaar, werken vanuit vertrouwen in elkaar en vanuit een positieve insteek met elkaar omgaan. Alle leerlingen zijn gelijkwaardig. Wij willen de eigenheid van onze leerlingen ontdekken en met onze leerstof aansluiten op hun mogelijkheden, zodat ze worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige tieners. De kernwaarden Identiteit, Vertrouwen, Betrokken en Eigenaarschap geven de kern weer van wie wij zijn als Marnixschool. Voor ons zijn kernwaarden geen loze termen, ze zijn zichtbaar en voelbaar binnen onze school. Onze kernwaarden worden in de dagelijkse praktijk op school ingevuld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit een breed voedingsgebied: uiteraard uit Kampen-Zuid, maar ook van Onderdijks, de Maten, binnenstad en ook de buitengebieden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hanteren het 5 gelijke dagen model, alle groepen gaan alle dagen van 08.30 - 14.15 uur naar school. Opvang regelen we samen met IRIS Opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven