Openbare Daltonschool Engelenberg

Engelenbergstraat 1 8266 AC Kampen

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool Engelenberg

Het team

Toelichting van de school

Deze informatie geeft geen goed beeld van de huidige situatie. Bovendien kan het jaarlijks veranderen.
Het team van de ods Engelenberg is zeer gevarieerd. Een goede mix van man, vrouw, oud en jong.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Altijd zullen we proberen bij ziekte of verlof vervanging te regelen. Ondanks dat er weinig invalkrachten zijn lukt het meestal wel. Allereerst zal geprobeerd worden een invalkracht te vinden die bereid is de zieke leerkracht te vervangen. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn, dan zal de school proberen intern tot een oplossing te komen. Hierbij wordt gedacht aan het inzetten van leerkrachten met specifieke taken, of het samenvoegen van groepen. Pas als al deze pogingen mislukken, of als er meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn, denken we pas aan het naar huis sturen van een groep.                                           


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vakleerkracht

Wij hebben voor een aantal groepen een vakleerkracht gymnastiek en voor alle groepen een vakleerkracht muziek.

Stagiaires

Het gehele jaar door is een aantal stagiaires van de Katholieke Pabo Zwolle, Pabo Windesheim (pedagogiek), de Calo (gymnastiekleraar), het Deltion College, het Almere College en het Ichthus College aanwezig. Deze studenten hebben een stageplek nodig om hun vak te kunnen leren en wij willen daar, waar mogelijk, graag aan meewerken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie document

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Doel 1: Het uitbreiden van het handelingsrepertoir van leerkrachten t.b.v. leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Alle leerkrachten hebben kennis van de interventies die zijn geborgd in de Kwaliteitskaarten.

Doel 2: Het verhogen van leerkrachtvaardigheden op zorgniveau 2 en 3.

Doel 3: Het basisaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt geactualiseerd.

Doel 4:Het basisaanbod voor Nieuwkomers-NT2 leerlingen vormgeven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een samenwerkingsverband aangegaan met Samenspel (Stichting Prokino). Deze stichting verzorgt binnen onze school de buitenschoolse opvang (voor- en naschools) van 7.00 uur tot 8.15 uur en van 15.00 uur tot 18.30 uur. De tussentijdse opvang biedt de school zelf aan. In de school is tevens een peuterspeelzaal gevestigd, de Burcht. Peuters kunnen hier elke ochtend onderwijs krijgen. Informatie is verkrijgbaar bij: www.prokino.nl

Terug naar boven