Basisschool Rehobothschool

Populierenstraat 18 8266 BK Kampen

  • Schoolfoto van Basisschool Rehobothschool
  • Schoolfoto van Basisschool Rehobothschool
  • Schoolfoto van Basisschool Rehobothschool
  • Schoolfoto van Basisschool Rehobothschool
  • Schoolfoto van Basisschool Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

Leren het beste uit jezelf te halen op de Rehobothschool!

De school kenmerkt zich door een open en gezellige sfeer, waarin inzet, daadkracht, humor en professionaliteit opvallende eigenschappen zijn. De Rehobothschool is een christelijke basisschool, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. Een goed contact met de ouders is voor ons een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Op de Rehobothschool werkt een enthousiast team volgens de principes van Dalton. De pijlers van Dalton zoals samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en reflecteren nemen een belangrijke plek in op onze school.  Ook op onze website kunt u meer informatie over de school vinden.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke School
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Samenwerken
  • Handelings Gericht Werken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is schooljaar 2021-2022 gestart met 169 leerlingen. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren redelijk stabiel blijft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven