Willem van Oranjeschool

Gevers van Endegeeststr 4 8265 ZD Kampen

Onze school heeft een dislocatie in de wijk de Maten. U vindt deze vestiging op Fidelio 14.

In het kort

Toelichting van de school

De Willem van Oranjeschool is een christelijke daltonschool. Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. Dalton is geen statisch model, het team werkt continu aan de aanpassing en de ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, die zich permanent schoolt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Mediumvoorziening Kentalis
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • School & opvang onder 1 dak
  • Rots & Water

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen die onze school bezoeken komen voornamelijk uit de Flevowijk, de Maten en het Stationskwartier.

Het leerlingenaantal op dit moment is vrij stabiel. In de tabel treft u het aantal kinderen aan die onze locatie in de Flevowijk bezoeken. Op onze locatie in de Maten zitten ook vier groepen (1 t/m 4).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven