Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"

Wederiklaan 1 8265 DA Kampen

  • Schoolfoto van Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"
  • Schoolfoto van Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"
  • Schoolfoto van Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"
  • Schoolfoto van Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"
  • Schoolfoto van Christelijk Integraal Kindcentrum "De Fontein"

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein
Ons Kindcentrum heet ‘De Fontein’. Een fontein spuit water. In de Bijbel staat dat God de Bron is en ons Levend water wil geven. Uit die Bron willen wij elke dag putten; dit doen we o.a. door het luisteren naar Bijbelverhalen, elke dag te zingen en te bidden en door het vieren van de christelijke feesten.   Ieder kind is uniek en een waardevol kunstwerk van God, met eigen unieke mogelijkheden. God wil met ieder kind een persoonlijke relatie aangaan, zodat het is aangesloten op de Bron van het leven (Psalm 36:10).  

Onze Visie
Wij willen een sprankelend, fris en bruisend Kindcentrum zijn waar iedereen zich als een vis in het water voelt.  We zien het kind als één geheel, met hart, hoofd en handen. Daarom besteden we aandacht aan overdracht van kennis, bewustwording van houding en gedrag en het aanleren van vaardigheden. Op De Fontein gaan we samen lerend op weg vanuit onze kernwaarden veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen liefdevol omgaan met elkaar en plezier hebben in en om de school.    

Ons Onderwijs
Positieve Basis op School We gebruiken de basisprincipes van PBS (Positive Behaviour Support) en Taakspel. Op De Fontein vertalen we dit met: Goed gedrag kun je leren.  PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Samen met het Kidsteam bedenken en herhalen we vanuit onze kernwaarden gedragsverwachtingen die we samen belangrijk vinden. We dragen samen verantwoordelijkheid voor onze school, ons eigen gedrag, de spullen van onszelf en die van een ander. Zo creëren we een veilig en positief schoolklimaat. We bieden kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen en helpen ze hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  

Hoofdvakken en thematisch werken 
In de ochtend werken we, voor de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen, met een jaarstofklassensysteem op 3 niveaus. Kinderen die meer uitdaging of meer uitleg nodig hebben krijgen na de basisinstructie een extra instructie. Ook werken we veel met coöperatieve werkvormen – alleen loop je sneller, maar samen kom je verder - en gebruiken we vaak de mogelijkheid om tijdens een les (buiten) te kunnen bewegen.  
In de middag werken we thematisch aan de zaak, - en creatieve vakken door het gebruik van IPC (International Primary School). Hierbij werken we regelmatig klassendoorbrekend en samen in de bouwen. Met deze methode is er aandacht voor de 21ste -eeuwse vaardigheden en ook komt burgerschap hierin aan bod.  Onze techniekhoek, bibliotheek en chromebooks gebruiken we ook veel tijdens het uitwerken van deze lessen.  
Groep 1-2 werkt de hele dag door thematisch aan alle vakken en de kinderen leren spelenderwijs alle voorwaarden aan om tot lezen en rekenen te komen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft per 1 september 2023 124 leerlingen. De school werkt met 6 groepen en heeft een plusklas voor de onder-, midden- en bovenbouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf seizoen 2024-2025 wordt het rooster:

groep 1-2
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.00 uur (4 gelijke dagen)
woensdag vrij

groep 3-8
maandag t/m woensdag van 8.30-14.00 uur (5 gelijke dagen)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven