Openbare Jenaplanschool Het Scala

Troelstrasingel 3 8262 SX Kampen

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Het Scala

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen altijd om bij ziekte of verlof vervanging te regelen. Er wordt geprobeerd om een invalleerkracht te vinden die de groep kan opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een brede school.
In ons gebouw is een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, en voor- en naschoolse opvang aanwezig.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuterbouw is dit wisselend. Er wordt veel thematisch gewerkt, waardoor vakken met elkaar verwikkeld zijn en er dus moeilijker een specifieke tijd toe te kennen is aan een specifiek vak. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuning die wij bieden voor onze leerlingen, is terug te lezen in het SOP en in de schoolgids. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit is toegelicht in het SOP aan de bovenkant van deze pagina.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven