Openbare Jenaplanschool Het Scala

Troelstrasingel 3 8262 SX Kampen

  • Wij volgen de kanjermethode op school.De kinderen doen hier een kanjeroefening gebaseerd op vertrouwen en samenwerking.
  • Elke groep heeft aan de zijkant van de school een eigen moestuin, waarin we allerlei groentes verbouwen.Vervolgens gaan we er ook mee koken.
  • Tijdens onze vieringen presenteren de kinderen wat ze geleerd hebben.
  • Samenwerk opdracht in de bibliotheek.
  • Met en van elkaar leren. Oudere kinderen helpen jongere kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op openbare Jenaplan school het Scala.

Een school in beweging waarbij talenten van kinderen en ouders een centrale rol spelen.
We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.
Werk, spel, viering en gesprek zijn bij ons de vier basisactiviteiten die zich gedurende de dag afwisselen.
We leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen.

Scala betekent trap en dat staat symbool voor hogerop komen. Ieder op zijn eigen hoogste trede!. De naam verwijst naar een scala aan keuzes. Ze leren verantwoordelijkheid en plannen zelf hun taken.
O.J.S. het Scala is een brede school.
Binnen ons gebouw is tevens gevestigd: de voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, en een kinderdagverblijf.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • spel, werk, viering en gesprek
  • samen met ouders
  • Open Nieuwsgierig Samen
  • ONS onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare Jenaplan school het Scala is een school in beweging.
Het leerlingenaantal groeit nog steeds.
De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen per groep.
De schoolgrootte ligt rond de 240 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven