Openbare Jenaplanschool Het Scala

Troelstrasingel 3 8262 SX Kampen

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Het Scala

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op openbare Jenaplanschool het Scala!

Binnen ONS onderwijs is het onze taak om, in samenspraak met ouders, kinderen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Daarnaast ontwikkelen en benutten wij de talenten en kansen van een ieder in een veilige en open sfeer.

Op het SCALA verzorgen wij ONS onderwijs:  Ondernemend, Nieuwsgierig en Samen.‘ONS’ onderwijs, omdat leerkrachten, kinderen en ouders samen, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid betrokken zijn bij het leerproces. De kwaliteiten van iedere betrokkene worden ingezet.‘ONS’ onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind, waarbij er plezier is in leren en wij streven naar het realiseren van  gezamenlijk opgestelde doelen. Bij ‘ONS’ onderwijs leren kinderen vanuit rust en structuur in een veilige, rijke omgeving te spelen, vieren, werken, spreken en verkennen we de wereld om ons heen.

Scala betekent trap en dat staat symbool voor hogerop komen. Ieder op zijn eigen hoogste trede! De naam verwijst ook naar een scala aan keuzes. O.J.S. het Scala is een brede school: binnen ons gebouw is tevens gevestigd: de voor- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, en een kinderdagverblijf. We werken hierin nauw samen met Partou.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Nieuwsgierig
  • Samen
  • Jenaplan
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare Jenaplan school het Scala is een school in beweging! Ons leerlingenaantal groeit nog steeds, daar zijn we heel trots op. 
De schoolgrootte ligt rond de 250 leerlingen en de gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven