OBS Dirk van Dijk

Zilverschoon 81 8265 HE Kampen

Schoolfoto van OBS Dirk van Dijk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen beoordelen de school met een 7,8. Bijna alle kinderen geven aan zich veilig te voelen op school. Een enkel kind ziet daar nog verbeteringen mogelijk, daar gaan we met de groepen over in gesprek. De kinderen geven aan dat ze voldoende tevreden zijn over hun groepen de contacten die ze hebben. Het groepsgevoel zou nog wel kunnen worden verbeterd. De kinderen zijn tevreden over wat ze leren en de regels en afspraken zijn ook helder. Ze geven aan dat de leerkracht ze goed helpt als ze hulp nodig hebben.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders beoordelen de school met een 7,6. Het is goed om te lezen dat de meeste kinderen met plezier naar school gaan en dat ze zich daar veilig voelen. De opvoedkundige taak wordt met een 7,2 beoordeeld. Ouders weten dat wij op dit moment actief bezig zijn met sociaalemotionele vaardigheden. We hebben daar een nieuw systeem voor geïmplementeerd en gaan dit na de zomervakantie combineren met KiVa. De ouders zijn tevreden over het contact met de medewerkers, al zien we daar zelf wel ruimte tot verbetering. De afgelopen jaren is het contact minder geweest, doordat ouders niet meer naar binnen konden i.v.m. corona. We proberen nu ouders weer meer in te zetten bij activiteiten in de school en daarnaast zien we ze weer meer tijdens de inloop. We verwachten dat de lijnen tussen ouders en team weer korter worden. We vinden het fijn om te lezen dat ouders over het algemeen tevreden zijn over onze school. In vergelijking met de andere scholen van het bestuur, zien we dat we ongeveer op hetzelfde gemiddelde uitkomen.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven