Dirk van Dykschool

Zilverschoon 81 8265 HE Kampen

Schoolfoto van Dirk van Dykschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Dirk van Dijkschool.

Dit schoolvenster biedt u informatie maar ook inzicht in de resultaten van openbare basisschool Dirk van Dijk. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u als ouder(s) betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Dirk van Dijkschool is één van de vijf openbare basisscholen die Kampen telt. De school is vernoemd naar Dirk van Dijk, die in de jaren vijftig als wethouder van de gemeente Kampen, veel voor de plaatselijke bevolking heeft betekend.

De Dirk van Dijkschool ontwikkelt zich naar een kindcentrum. Binnen het gebouw is er samenwerking met School Maatschappelijk Werk (onderdeel van het centrum Jeugd en Gezin), de peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang De Vlieger. Hierdoor is een onderwijsaanbod van 2 tot 12 jarigen gerealiseerd. Daarnaast wordt via Veldboeket een gevarieerd naschools aanbod geleverd aan cultuur en sport in samenwerking met verenigingen in Kampen. Hierbij werkt de school samen met 4 andere scholen in de wijk, kinderopvang, centrum voor kunsteducatie en de combinatie-functionaris Sport van de gemeente.

Sinds 1980 zit de Dirk van Dijkschool in het huidige gebouw aan de Zilverschoon in de wijk Cellesbroek/Middenwetering. Door de grote toeloop van nieuwe leerlingen werd het gebouw al gauw te klein en moesten er groepen in een dependance aan de Tormentil worden gehuisvest. Deze locatie heeft een nieuw semipermanente bouw sinds januari 2013.

In het hoofdgebouw beschikt de school over 10 leslokalen, één speellokaal, een activiteitenruimte en een gemeenschapsruimte met podium. Dan zijn er nog diverse ruimten voor directie, interne begeleider en spreekkamers. De dependance ligt op 200 meter van het hoofdgebouw en telt 6 leslokalen, een teamruimte, directieruimte en grote hal.

De Dirk van Dijkschool vindt het belangrijk om veelzijdig onderwijs te bieden in een rustige omgeving, waarbij zelfstandigheid, samenwerking en persoonlijke ontwikkelingen de basiselementen zijn.

Het is een openbare school, wat betekent dat deze toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar geloof, levensovertuiging, culturele achtergrond of maatschappelijke positie van de ouder(s). Niet apart, maar samen!

Elk kind moet zich in en rondom de school veilig weten. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van onze school is per 1 oktober 2021: 166

De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen:

Groep 1-2a: 17 leerlingen

Groep 1-2b: 20 leerlingen

Groep 3: 20 leerlingen

Groep 4: 15 leerlingen

Groep 5: 18 leerlingen

Groep 6: 18 leerlingen

Groep 7-8: 28 leerlingen

Groep 8: 30 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven