IKC Sint Mattheüs

Uilke Boonstralaan 32 8501 EC Joure

  • We werken in alle klassen met de Kanjertraining, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Samen vieren, zingen en luisteren naar verhalen of gedichten..
  • Samen onderzoeken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC Sint Mattheüs in Joure. Het geeft u inzicht in onze resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de onderwijsinspectie. Sommige cijfers en feiten zijn door de school toegelicht.

Op onze school staat de groep en de groepsdynamiek centraal. We zijn er voor elkaar en leren van én met elkaar. Ons team heeft oog voor het kind en ondersteunt het werken en de ontwikkeling hiervan in de groep.

Kom gerust eens kijken.

U kunt hiervoor een afspraak maken via 0513-412875 of directie@mattheusjoure.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenheid/autonomie
  • veiligheid/vertrouwen
  • in ontwikkeling
  • Samen kunnen we meer
  • creatief/ontdekkend/betekenis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen lunchen, samen met de leerkrachten, in het klaslokaal. Daarna gaan ze buitenspelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven