Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

E.A.Borgerstraat 29 8501 NC Joure

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

In het kort

Toelichting van de school

Dit is It Haskerfjild.

It Haskerfjild is een grote Christelijke basisschool in Joure.

Hier krijgen ongeveer 250  kinderen dagelijks onderwijs van een enthousiast team van meesters en juffen van alle leeftijden. Elk met hun eigen interesses, hun eigen sterktes en hun eigen karakter. Dat komt het onderwijs, het team en natuurlijk het kind ten goede. 

Onze school is fris, eigentijds en sfeervol ingericht. Compleet  met een groot buitenspeelplein, een speelhal en een binnenplein. 

Als onderdeel van CBO Meilân hebben we ons eigen en unieke karakter, maar ook alle voordelen van een overkoepelend orgaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefdevol
  • Nieuwsgierig
  • Speels
  • Bij de tijd
  • Gangmakers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven