Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

E.A.Borgerstraat 29 8501 NC Joure

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool It Haskerfjild

Het team

Toelichting van de school

Ons team 
Fjildhaskes, juf Imma en juf Sissy 
Boskhaskes, juf Marijke en juf Imma  
Groep3, juf Agnes B. en juf Berber
Groep 3/4, juf Agnes H. en juf Esther 
Groep 4, juf Fenna en juf Alie
Groep 5, meester Cees en juf Minke
Groep 6a, juf Ellie en juf Titia
Groep 6b, juf Romkje en juf Sybrigt 
Groep 7, meester Hedzer en juf Anneke H.
Groep 7/8, meester Gerton en meester Menno 
Groep 8, meester Lieuwe en juf Elina
Intern begeleiders, juf Saskia en juf Thérèse
Onderwijsondersteuners, meester Menno, juf Jikke en juf Anneke V.  
Onderwijsassistent, juf Ineke 
Zij-instromer, juf Matthea

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega met verlof gaat zoeken we passende vervanging. Dit kan een leerkracht uit de invalpool zijn of een collega van It Haskerfjild. We proberen zoveel mogelijk bekende gezichten voor de klas te zetten, dat is prettig voor de kinderen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

It Haskerfjild heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.
We gaan met de ouders in gesprek over de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de hulpvraag van het kind.
Aan de hand van deze gegevens kijken we welke hulp nodig is en of we deze hulp als school kunnen bieden. Mocht dit niet zo zijn dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om elk kind goed te ondersteunen waar ze het nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met de peuterspeelzaal die vlakbij de school gehuisvest is.
Deze peuterspeelzaal is in een gebouw, een beetje verscholen achter de sportzaal De Stuit en heet  De Stuiterbal (adres: E.A. Borgerstraat 25a. Tel.nr.  06-22000376).
De organisatie van de opvang voor peuters ligt in handen van kinderopvangorganisatie SKIK.

Terug naar boven