Cluster HIN

Begoniastraat 11 6014 BH Ittervoort

  • Schoolfoto van Cluster HIN
  • Schoolfoto van Cluster HIN
  • Schoolfoto van Cluster HIN

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool Cluster HIN, onderdeel van Cluster HIN. Het cluster HIN is per 01-08-2022,een fusieschool voortkomend uit de fusie van de 3 basisscholen in de dorpskernen Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Cluster HIN vooert haar onderwijs op twee locaties uit: Locatie Ittervoort en Locatie Hunsel. Zij maakt deel uit van SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal& Thornerkwartier). Cluster HIN is op weg naar de realisatie van een nieuwe Kindcentrum gezamenlijke met partners HOERA Kinderopvang en BiblioCentre.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Cluster HIN. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

(opm: daar Cluster HIN per schooljaar 2022-2023 gefuseerd is zullen niet alle resultaten van de voormalige basisscholen hier vanzelfsprekend terug te vinden zijn)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier & Vertrouwen
  • Verbinden & Samen(werken)
  • Kwaliteit op Maat &
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Cluster HIN heeft zo'n 180 leerlingen verdeeld over locatie Ittervoort (ongeveer 125 leerlingen verdeeld in 6 groepen) en locatie Hunsel (ongeveer 65 leerlingen verdeeld in 4 groepen).

Op basis van het leelringenaantal per leerjaar maken we keuzes voor combinatiegroepen en/of leerjaargroepen. We werken daarnaast met groepsdoorbrekende activiteiten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat voor ouders; wij geloven in educatief partnerschap. Voor meer informatie zie het schoolveiligheidsplan.

Hierin staan de volgende protocollen beschreven:

Protocol Pesten

Protocol Fysiek, verbaal en psychisch geweld

Protocol Discriminatie

Protocol Vernielingen

Protocol Seksuele discriminatie

Protocol Schorsing en verwijdering

Protocol Opvang bij ernstige incidenten

Protocol Verzuim en verzuimbegeleiding

Protocol bedrijfshulpverlening, incl. ontruimingsplan, ongevallenregistratie

Protocol internetgebruik

Terug naar boven