Cluster HIN

Begoniastraat 11 6014 BH Ittervoort

  • Schoolfoto van Cluster HIN
  • Schoolfoto van Cluster HIN
  • Schoolfoto van Cluster HIN

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool De Schakel is een professionele organisatie die vierjaarlijks bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van de kwaliteit van het onderwijs vinden. Deze meting is in 2021 voor het eerst uitgevoerd met behulp Vensters PO. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in ons onderwijs. 

Van belang is te melden dat dit onderzoek plaats heeft gevonden na twee schooljaren onder invloed van Corona niet een goede continuïteit in het fysiek onderwijs te hebben kunnen bieden. Dit kan impact hebben op de resultaten inzake tevredenheidsonderzoek.

De betrouwbaarheid is door de deelname van 40% (34 van de 84) als niet voldoende beoordeeld.  

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven