Basisschool WIJ

Europalaan 1 3404 TZ IJsselstein

Schoolfoto van Basisschool WIJ

In het kort

Toelichting van de school

Het Kindcentrum van IJsselstein biedt onderwijs, opvang, ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en opvoeding onder één dak. Een inspirerende plek die de wereld naar binnen haalt en kinderen voorbereidt op deelname aan een samenleving die voortdurend verandert. WIJ geven iedereen de ruimte en mogelijkheid om de uitdagingen van het leven nu en straks positief, zelfbewust en met vertrouwen aan te gaan door vernieuwend en persoonlijk onderwijs waar onderzoeken en ontdekken centraal staat. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Duidelijk
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verwijsindex
Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Het komt voor dat er binnen een gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat de professionals dat niet altijd van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen samen met ouders/ jeugdige oplossen. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/ of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/ jeugdige de best passende ondersteuning/ begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin. WIJ zullen pas een verwijzing in de index maken na contact met ouders. Voor meer informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.


Terug naar boven