Agnesschool

Zomerdijk 43 3402 MJ IJsselstein

 • Schoolfoto van Agnesschool
 • Schoolfoto van Agnesschool
 • Schoolfoto van Agnesschool
 • Schoolfoto van Agnesschool
 • Schoolfoto van Agnesschool

Het team

Toelichting van de school

Het lerarenteam bestaat uit:

 • Directeur
 • Intern begeleider
 • Groepsleerkrachten
 • Remedial teacher (is tevens groepsleerkracht)
 • Taal coördinator (is tevens groepsleerkracht)
 • Reken coördinator (is tevens groepsleerkracht)
 • Administratief medewerker
 • Vrijwilligers
 • Gedragsspecialisten (zijn tevens groepsleerkrachten)
 • Teamleider (is tevens groepsleerkracht)
 • Cultuur coördinator (is tevens groepsleerkracht)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn aangesloten bij een grote vervangingspool in Nederland met de naam PIO. Bij afwezigheid van een leerkracht zorgen zij in principe voor vervanging. Daarnaast mogen wij rekenen op een grote extra inzet van onze teamleden. Wij stellen alles in dienst om het naar huis sturen van leerlingen te voorkomen. Een enkele keer is het noodzakelijk om een groep leerlingen op te delen onder andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het team hebben wij diverse specialisten onder andere: gedragsspecialisten, taal- en rekencoordinator, intern begeleider, teamleider, cultuur coördinator en drama specialist.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen die het nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven