Agnesschool

Zomerdijk 43 3402 MJ IJsselstein

  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Agnesschool in IJsselstein.

Op de Agnesschool zijn wij Samen (team, ouders, leerlingen) Verantwoordelijk voor Boeiend onderwijs. Dit alles doen wij uit Respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Met als doel: met Plezier naar school!

U bent van harte welkom voor een rondleiding en nadere kennismaking.

Team Agnesschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Verantwoordelijk
  • Boeiend onderwijs
  • Plezier
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen stijgt met name in de onderbouw ondanks dat het totaal aantal leerlingen in IJsselstein en in onze wijk afneemt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven