Agnesschool

Zomerdijk 43 3402 MJ IJsselstein

  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool
  • Schoolfoto van Agnesschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen doen in principe mee aan de eindtoets. 

Niet alleen het eindresultaat telt, maar vooral ook de wijze waarop dit is bereikt. Ons verwijspercentage van leerlingen naar het speciaal onderwijs is laag. Wij zijn er trots op dat onze popultaie boven de grens van de inspectie scoort. 

Het belangrijkste vinden wij dat kinderen zich blijven ontwikkelen en dat ze hiervoor kansen krijgen.

De eindtoets geeft een beperkt beeld van wat onze leerlingen op school leren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorafgaand aan de eindtoets wordt er aan ouders en kinderen een schooladvies gegeven. De eindtoets vormt een aanvulling op ons schooladvies. De scholen voor voortgezet onderwijs houden bij plaatsing van de leerling, rekening met het advies van de basisschool.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie is dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten, als ze plezier hebben en genieten. Als een kind zich veilig voelt kan het zich concentreren, durft het open en eerlijk te zijn, vragen te stellen, een eigen mening te geven, complimentjes te geven en te ontvangen en initiatieven te nemen. Wij respecteren ieder kind zoals het is. Welbevinden heeft een belangrijke positieve invloed op het leerproces. Wij gaan uit van een positief pedagogisch klimaat en werken vanuit de gedachte van de vreedzameschool en hanteren hierbij de principes van pedagogisch tact wat wil zeggen, 

Op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van het kind!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 heeft de inspectie onze school bezocht. Bijgaand treft u het inspectierapport voor onze school.

Terug naar boven