Kindcentrum De Minstreel

Touwlaan 23 3401 CA IJsselstein

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Minstreel

In het kort

Toelichting van de school

Als je bij ons binnenloopt, merk je direct dat het met de onderlinge sfeer en warmte naar elkaar wel goed zit. In de relatie met kinderen zul je zien en ervaren, dat het betrokken leerkrachten zijn, die dagelijks op de Minstreel werken. We bieden kinderen een fijne en veilige leeromgeving. Daarom voelen kinderen op de Minstreel zich snel thuis. Als een kind persoonlijk in balans is, zal het tot leren komen. Wij vinden:  GEVOEL EN VERSTAND GAAN HAND IN HAND. Vanuit deze gedachte werken wij met elkaar -en dus ook met ouders- dag in, dag uit aan het welbevinden en het leren van kinderen. Zo proberen we het maximale uit jullie kind(eren) te halen.


Martijn Steur, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Leerplezier
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Minstreel heeft bij de start van het schooljaar 2023-2024 17 groepen en 448 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
434
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang is mogelijk bij de reeds aangegeven BSO organisaties: BLOS Kinderopvang (binnen het gebouw van de Minstreel), BSO IJsselstein en BSO Jungkidz. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven