Christelijke Nationale School De Groenling

Lijnpad 2 8271 LB IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie/slogan is: In een goede sfeer leer je zoveel meer. Vanuit deze missie willen we het onderwijs op De Groenling inhoud geven. We vinden dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Een goede sfeer is dan de belangrijkste voorwaarde. Een goede sfeer bereik je door duidelijk te zijn over de schoolidentiteit, over de regels, over verwachtingen die de school van ouders mag hebben en andersom. Voor een uitgebreide beschrijving van onze school verwijzen we u graag naar onze site (Groenling).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede sfeer
  • Het begint bij instructie
  • Veiligheid
  • Modern, sfeervol schoolgebouw
  • Enthousiaste leerkrachten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is ook kinderopvang Ienieminie gehuisvest. Dit is een zelfstandige organisatie die wel samenwerkt met de Groenling, maar niet onder onze verantwoordelijkheid valt. Voor meer informatie zie de Site.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven