Christelijke Nationale School De Groenling

Lijnpad 2 8271 LB IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling
  • Schoolfoto van Christelijke Nationale School De Groenling

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Sinds 2015-2016 doet de schoolvereniging IRIS, waar onze school een onderdeel van is, mee aan de eindtoets route 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en op groepsniveau, en indien nodig op schoolniveau, wordt actie ondernomen wanneer de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Gemiddeld stroomt de helft van de leerlingen van groep 8 uit naar havo/vwo. Incidenteel wordt een leerling verwezen naar het PRO.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven