Hervormde basisschool Rehoboth

Drostenstraat 1 A 8271 TC IJsselmuiden

  • Schoolfoto van Hervormde basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Hervormde basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Hervormde basisschool Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de Rehoboth. De Rehobothschool is een school van leerlingen, ouders en leerkrachten. De school wil kinderen een goed fundament meegeven. In onze school staan God en Zijn Woord centraal. We willen ieder kind goed onderwijs bieden. Dit schoolvenster is bedoeld als informatiebron voor ouders die al kinderen op de school Rehoboth hebben, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen, die kennis willen maken met de Rehoboth. Als team van de Rehoboth hopen wij dat dit venster u een goede indruk geeft van onze school.    

Namens het team,

Annemarie Kloek (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is stabiel te noemen. De school werkt in 2023-2024 met 8 groepen. Ook is er een plusklas, talentklas en is er extra ondersteuning voor NT2 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven